Neporezna davanja ili parafiskalni nameti objedinjavaju različita davanja koja nisu porez te nisu prihodi državnog proračuna. Budući da se Registar sastoji od raznovrsnih davanja, koja imaju razne načine obračuna te dinamiku prikupljanja i stoga što za sada ne postoji potpuno automatizirani sustav praćenja iznosa na dnevnoj / mjesečnoj razini, financijski iznosi prate se na godišnjoj razini, zaključno sa zadnjim danom u godini. Brojna davanja i doprinosi, obzirom da su pod nadležnostima raznih tijela, ovisno o namjeni, točno se mogu utvrditi tek temeljem završnog računa odnosno izvješća za prethodnu godinu.

Za pregled podataka potrebno je odabrati željenu godinu prikaza u tražilici!

Registar neporeznih davanja 2023

# Nadležna tijela Broj davanja Iznosi (HRK)
Građani Gospodarstvo Ukupno % u odnosu na ukupno
Ukupno 0 0 0 0

Vlada Republike Hrvatske usvojila je 27. travnja 2017. u okviru Europskog semestra Nacionalni program reformi 2017., koji donosi preporuku značajnog smanjenja neporeznih davanja. Sukladno specifičnostima pojedinih područja, očekuje se ukupan kumulativan učinak smanjenja svih neporeznih davanja za barem 20% u razdoblju 2017.-2019. godine. Povjerenstvo za neporezna davanja prije odluke o smanjenju za svako pojedinačno davanje odmjerava razmjernost naplaćene naknade u odnosu na pruženu uslugu pritom osobito uzimajući u obzir namjena sredstava prikupljenih od naknada, te da li se radi o prihodu državnog proračuna ili nadležnog tijela koje prikuplja neporezno davanje, te se sukladno navedenom provode smanjenja. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pruža operativnu i administrativnu podršku radu Povjerenstva za neporezna davanja te vodi Registar neporeznih davanja. Neporezna davanja odnosno naknade koje ste platili a ne nalaze se u ovom Registru, kao i administrativne prepreke, možete prijaviti kroz obrazac https://nameti.mingo.hr